Celebrity Psychic Tyler Henry Connects Bobby Brown to Whitney Houston & Bobbi Kristina

Bobby Brown sat down with celebrity psychic medium Tyler Henry. The psychic helped connect Bobby to his deceased wife Whitney Houston and Bobbi Kristina.